Ba Ba Không Phải Rùa

BookMark
1 truyện
  • Đại Bát Hầu

    Đại Bát Hầu

    Tác giả:

    Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các …