Linh Phong

BookMark
1 truyện
  • Dạ Khúc – Trò Chơi Tử Vong

    Dạ Khúc – Trò Chơi Tử Vong

    Tác giả:

    Loài người phát triển đến mực cực hạn, đủ loại công nghệ cao ra đời, và Dạ Khúc là một trò chơi đạt tới đỉnh cao nhất của trí …