Lục Nguyệt

BookMark
1 truyện
  • Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

    Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

    Tác giả:

    Bác sĩ thiên tài xuyên không thành đích nữ nhà Tướng Phủ, bị hãm hại bởi phụ thân và thứ thiếp, gả cho nhiếp chính vương. Cạm bẫy trùng …