Quỷ Thượng Nhân

BookMark
1 truyện
  • Rể Quý Trời Cho

    Rể Quý Trời Cho

    Tác giả:

    Khi đó mẹ Lâm Thanh Diện vì muốn nắm quyền nhà họ Lâm mà không tiếc để anh gánh tội danh phản bội, anh phải rời khỏi gia tộc, …