Thanh Phương Japan

BookMark
1 truyện
  • Làm Dâu Xứ Nhật

    Làm Dâu Xứ Nhật

    Tác giả:

    Tiểu thuyết này Phương viết dựa trên câu chuyện có thực về cuộc đời Hoàng Mỹ An- con gái của vợ chồng đại gia ở Việt Nam. Từ cấp …